SFI: Hvad syntes du om kommunens jobcenter?

SFI: Hvad syntes du om kommunens jobcenter?
Spørgsmålet er sendt til 12.000 udvalgte brugere af Jobcenterene

Som en ingangsvinkel til en undersøgelse som foretages af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (tidl. Socialforskningsinstituttet (SFI)).

Deltagerne i undersøgelsen har fået tilsendt et brev med en internet adresse og en look-in kode, og kan så via internettet svare på nogle spørgsmål.

At der er tale om en stærkt manipulerende undersøgelse ligger helt fast.
Det man går efter i undersøgelsen er at få bekræftet, at man bliver ‘nærmest lykkelig’ i jobcentrenes varetægt.

Derimod, er man bedøvende ligeglad med de mange tusinde, som har været i kontakt med jobcentrene, og som nu er røget ud af systemet og af den grund må klare sig for, alternative indkomster, sine sparepenge eller bare undvære basale fornødenheder.

Svaret ‘andet’ dækker jo mere end bredt. Jobcenteret kunne f.eks. også ha bidraget til at man etablerede sig som selvstændig.

Er man ude af systemet, og ernære sig ved ‘andet’ så behøver det ikke nødvendigvis at være negativt, selv om det nok er hyppigst forekommende. Men det har åbenbart ingen interesse at få belyst den vinkel.

Undersøgelsen frasortere ganske enkelt, de tidligere Jobcenter-brugere,
som ikke sætter en markering ved et af de fire øverste spørgsmål.

Derfor vil denne undersøgelse ikke nå frem til et retvisende,
men til et meget fortegnet billede af virkeligheden.

Det første man når frem til ved deltagelse i undersøgelsen er disse valgmuligheder

Svare man andet

Så kommer dette svar frem: ‘Mange tak for din deltagelse i denne undersøgelse

 

 
Svarer man derimod på et af de andre spørgsmål, så går man vidre i undersøgelsen og modtager flere spørgsmål.

Jeg har naturligvis selv haft mulighed for, at eksperimenteret med flere af de tilbudte svar-muligheder, for at se hvor undersøgelsesmodellen bragte mig hen.

 
Flest spørgsmål modtager man, hvis svarene lægges på en måde, der senere kan tolkes som om man virkelig har haft stor gavn af, og været meget tilfreds med jobcenters tilbud.

Det har ikke været muligt for mig, at finde ud af hvem der har bestilt undersøgelsen –
men måske er du mere heldig.

Undersøgelsen er foretaget medens Dansk Folkeparti og VK-regeringen sad med et flertal i folketinget.

For yderlig læsning

Også denne lørdag var der protest-demo mod Jobcenter Silkeborg
 
Jobcenter Århus vækker gamle minder fra ‘Halløj på Badehotellet’
 
/df-nyt.dk /job-ressource-profilen-pa-den-perfekte-jobkonsulent/