Hvem betaler gildet?

Bankernes uansvarlighed bragte hele samfundet på afgrundens rand.
Det bør aldrig kunne ske igen, og derfor vedtager Parlamentet i denne uge den nye bankunion der vil beskytte almindelige skatteborgere mod bankernes uansvarlige spekulationer. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Bankunionen er et kæmpe skridt i retningen af større økonomisk integration i Europa. Nok det største siden indførslen af den fælles valuta euroen.

Men som krisen viste med al tydelighed, mangler vi redskaber til på europæiske niveau til at koordinere den økonomiske politik.

Hovedformålet i bankunionen er at sikre at bankerne og deres aktionærer rammes først når noget går galt – det vil helt sikkert hjælpe på omhuen med pengene.

Derudover skal der bl.a. oprettes en gigantisk fond med 410 mia. kr. indbetalt af bankerne selv.

Det er herfra penge til krakkede banker i fremtiden skal komme – og ikke fra almindelige skatteborgeres lommer.

Der skal også oprettes et fælleseuropæisk tilsyn af banker.
På finansmarkederne er nationalstaternes grænser for længst udvisket.

Penge flyder ubesværet på kryds og tværs. Derfor skal vi også være i stand til at regulere bankerne på tværs af grænserne.

Resultatet af Parlamentets afstemning om bankunionen er givet, da der allerede er opnået enighed mellem Rådet og Parlamentets store flertal.

Bankunionen ventes at træde i kraft 1. november 2014.
Lande med euroen som valuta deltager, men alle EU-lande er velkomne til at være med, og SF (samt Nationalbanken) ønsker at Danmark tilslutter sig fra starten så vi får maksimal indflydelse på de forhandlinger om den detaljerede udformning der nu forestår.

For yderlig læsning

//sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her