Hvor er vi med Tyrkiet-aftalen?

020920132150

Hvor er vi med Tyrkiet-aftalen?
Onsdag den 20. april opdaterer Kommissionen om status for EU-Tyrkiet aftalen som blev indgået dette forår for at mindske flygtningepresset på EU-landene. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Aftalen går bl.a. andet ud på at alle flygtninge der ankommer til de græske øer via Tyrkiet, skal returneres hertil.

For hver syrisk flygtning Tyrkiet modtager, skal EU-landene også tage imod en.
Aftalen er et lille skridt på vejen mod en fælles EU-løsning på flygtningekrisen.

Men den løser ikke meget.
De Grønne er temmelig kritiske overfor aftalen bl.a. fordi den ikke er en fælles EU-aftale men en såkaldt mellemstatslig aftale mellem de enkelte EU-regeringer og Tyrkiet.

Det betyder bl.a. at der ingen parlamentarisk kontrol er med aftalen.

De Grønne mener ikke at man bør handle med mennesker – flygtninge for penge og visa til tyrkerne.

At forhindre mennesker i at kunne søge asyl i EU er i strid med international lov og EU’s humanitære værdier.

Endelig er det jo nærmest helt sikkert at flygtninge fremover vil bevæge sig ad nye veje mod EU på flugt fra krig ligesom immigranter prøver at komme væk fra sult og naturkatastrofer.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her