Implementering af EU’s affaldslovgivning

020920132150

Implementering af EU’s affaldslovgivning
Tirsdag den 24. februar kommer repræsentanter fra EU-Kommissionen til parlamentets miljøudvalg for at gøre rede for hvordan det går med EU’s affaldslovgivning. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
EU er pt. i gang med at lave ny affaldslovgivning, og det er derfor vigtigt at der er åbenhed om hvilke huller og mangler er i den eksisterende lovgivning og hvordan de forskellige lande griber opgaven an.

I år trådte EU’s plastikpose-direktiv i kraft – en lov som Margrete på vegne af parlamentet fik forhandlet på plads med Rådet (regeringerne) selvom Kommissionen prøvede at stoppe os evt. ved at trække sit lovforslag tilbage – hvilket blev umuligt da vi fik et enigt Råd til at støtte os.

Loven er den første EU-lov der lever op til ‘affaldspyramidens’ top: forebyggelse!
Vi skal først og fremmest forhindre produktionen af affald – og dernæst arbejde med genbrug og genindvinding.

Alle EU’s medlemslande er forpligtet på at mindske antallet af lette plastikbæreposer med 80 pct.

Bedst ved at forbyde at de udleves gratis.
Skal forbrugeren betale for disse poser, kan langt de fleste finde ud af at stikke varen i tasken eller have en genbrugspose med.

Metoden er allerede taget i brug i flere lande med stor succes.
Margrete vil nu høre Kommissionen hvad status er for implementeringen af plasticpose-loven – og foreslå at Kommissionen forpligter sig til at komme med flere af sådanne forebyggende love i de nye affaldsdirektiver.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (ENVI)