Jernbaner på sporet for bedre service

Jernbaner på sporet for bedre service
Meget taler for at rejse med tog, da det udleder ganske lidt drivhusgasser.

EU krydses af mere end 215.000 kilometer jernbaner, der rækker mindst fem gange rundt om Jorden og i 2011 var knap 6.830 km af netværket højhastighedstog.

Rent økologisk burde jernbanerne vinde stort.
Ser man på drivhusgasemissioner fra transport inden for EU, produceres mere end 70 % af vejtransport.

Maritim transport og luftfart producerer omkring, 10 og 15 % hver især og jernbanetransport
lige under 1 % af drivhusgasemissionerne og transportere ca. 6 % af passagererne rundt i Europa.

I videoindslaget er nævnt to EU-politiske grupper.
Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE) der fra Danmark er repræsenteret ved partiet Venstre. Du kan læse mere om gruppen HER

Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance der har Dansk deltagelse ved partiet SF.
Den Grønne gruppe i parlamentet HER

Reference
//information.dk /telegram/2017/01/venstre-la-ser-asfalt-fremtiden-tog-fortiden”
Venstre og Liberal Alliance ser asfalt som fremtiden og tog som fortiden