Junckers State of the Union


Junckers State of the Union
Onsdag den 9. september holder EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker den årlige ”State Of The Union-tale” til Parlamentet. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

-Og fortsætter
Denne tradition er inspireret af USA hvor præsidenten årligt holder en sådan tale for Kongressen, og den er blevet holdt i EU siden 2010.

I talen vil Juncker redegøre for situationen I EU og hvilke udfordringer han vil tage op det kommende år.

Flygtningekrisen bliver givetvis det store emne i talen, og opfordring til at vi alle støtter en fælles og solidarisk EU-løsning.

Derudover vil Juncker nok gøre status over Kommissionens planer for at forenkle og effektivisere den eksisterende EU-lovgivning gennem den såkaldte REFIT-proces.

Alle eksisterende love bliver i denne proces gennemgået for at se om de virker som de var tiltænkt, om EU-landene har implementeret lovgivningen ordentligt og om der overhovedet fortsat er brug for EU-lovgivning på området.

Der er al grund til at være betænkelig ved denne proces da Juncker-Kommissionen tilsyneladende har planer om at skære de love væk der lægger bånd på den store gammeldags industri.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Du kan finde den Grønne gruppe i parlamentet her