Kaos om nye barselsregler

20 ugers barsel med fuld løn, øremærket barsel til fædrene og seks ugers obligatorisk barselsorlov.

Skriver SF i sin pressemeddelse

-Og fortsætter

Det er nogle af de ting, der skal stemmes om i denne uge.

Men de borgerlige blokerer i sidste øjeblik
Det har været et hundeslagsmål, og det har stået på i flere år, men nu synes der langt om længe at være nye EU-regler for barselsorlov på vej.

Onsdag skal Parlamentet stemme om, hvorvidt barselsorloven på EU-niveau skal forlænges fra de nuværende 14 uger til enten 18, 20 eller 24 uger.

Der bliver diskuteret og diskuteret, og som det ser ud lige nu, kan det meget vel ende med, at de borgerlige lykkes med at spænde ben for ordentlige barselsregler.

Det så ellers ud til, at vi kunne få et par mærkbare ændringer,
der også ville kunne mærkes i Danmark.

Nemlig en udvidelse af orloven til 20 uger (i dag 18 uger i Danmark) og et forslag om fuld løn under barsel, i Danmark afhænger det af ens overenskomst, langt fra alle har fuld løn under barsel i dag.

Men lige nu er situationen mildest talt kaotisk, for de borgerlige gør alt for at udvande lovgivningen.

En ændring kommer det nye direktiv med sikkerhed til at betyde, danske kvinder forpligtes til at holde seks ugers barselsorlov, i Danmark er kravet i dag på to uger.

I de obligatoriske seks uger er moren dog sikret fuld løn.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF