Kvindernes Internationale Kampdag

Fredag den 8. marts er det Kvindernes Internationale Kampdag men ulighederne fortsætter også i år på arbejdspladserne.

Kvinder har nu en højere uddannelse end mænd i mange lande.
I Europaparlamentet arbejdes der på et forslag om at øge kvinders tilstedeværelse i selskabernes bestyrelser.

I øjeblikket udgør kvinder kun 13,7 % i virksomhedernes bestyrelser.
Der skal stemmes om den lovgivningsmæssige betænkning om kønsfordelingen blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber på plenarforsamlingen i november 2013.

Den østrigske socialdemokrat, Evelyn Regner og græske kristendemokrat, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, er medordførere på forslaget. Det kan du læse mere om MEPer-opfordrer-til-flere-kvinder-i-bestyrelserne

Formål
Europa-Parlamentet vil skabe et mere et mere ligeligt arbejdsmiljø?

Nøgleord
Det har signalværdi
Det handler om retfærdighed og ligebehandling.

Følg arrangementerne i forbindelse med kvindernes internationale kampdag

For yderlig læsning.

Made in Dagenham – en film om en strejke for ligeløn