Lægeforening ræverød

Når det handler om, hvorvidt psykiatrien skal på finansloven, om behandlingsgarantien skal afskaffes og en udredningsgaranti indføres, ligger de danske læger helt på linje med venstrefløjspartiet Enhedslisten.

Skriver, Dagens Medicin

– Og fortsætter
På ni ud af 10 spørgsmål, som Dagens Medicin har stillet samtlige partiers sundhedsordførere, er Enhedslisten og Lægeforeningen enige.

Lægeforeningen bakkes yderligere op af ca. 250 læger, som har besvaret de samme 10 spørgsmål, og som er enige med Lægeforeningen.

I Lægeforeningen er formand Mads Koch Hansen overrasket. »Det havde jeg ikke lige gættet på forhånd.

Men det er glædeligt på den måde, at Enhedslisten har lyttet til vores politik.
Jeg oplever dog generelt, at der er stor lydhørhed over for vore synspunkter blandt politikerne,« siger han. Ifølge hjemmesiden, Dagens Medicin.

Reference
hjemmesiden Dagens Medicin

For yderlig læsning
Syg i Svendborg 25 gange på Anstændighedens Plads