Lighed skaber arbejdspladser og vækst


Lighed skaber arbejdspladser og vækst
 
Torsdag stemmer Parlamentet om en egenrapport der understreger behovet for europæisk koordinering af politikområder for at bekæmpe ulighed.

Skriver man i Margrete Aukens nyhedsbrev –og fortsætter.

Ulighed og arbejdsløshed hindrer en sund efterspørgsel på varer og tjenester, sløver innovationen og skaber finansiel usikkerhed.

Rapporten er ikke lovgivende, men opfordrer blandt andet Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke udviklingen af velfærdsstater og social beskyttelse, til at forbedre arbejds- og levevilkår og til at undersøge mulighederne for at skabe en europæisk arbejdsløshedsforsikring.

Desuden lægger den vægt på det akutte behov for skattereformer i de mange medlemslande der har ‘huller’ i lovgivningen som åbner muligheder for skattesnyd og -unddragelse.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 

Se den Grønne gruppe i parlamentet her