Man retter ikke op på fejl ved at begå nye

040420130747

Dansk Folkeparti og konservative vil tvinge socialpædagoger til at spærre 12 årige børn inde i op til 30 dage og til at overvåge børn og unge med elektroniske fodlænker. 

Sådan lyder reaktionen fra de to partier efter Socialpædagogernes næstformand Benny Andersen har givet udtryk for, at socialpædagoger på landets institutioner ikke står i kø for at benytte de nye beføjelser, fordi de strider mod socialpædagogernes faglige viden.

-Al viden, forskning og erfaring viser, at strengere straf og indespærring ikke er løsningen, når det handler om at bryde børn og unges mønstre, siger Benny Andersen.

Skriver man i en pressemeddelelse fra Socialpædagoerne /socialraadgiverne.dk
– og fortsætter
De Konservatives socialordfører Vivi Kier sætter i dagens udgave af Information spørgsmålstegn ved, at socialpædagoger er de rigtige at spørge, når det handler om behandlingen af børn og unge. Det undrer Socialpædagogernes næstformand Benny Andersen:

-En ting er, at Vivi Kier tydeligvis ikke har forstået, hvad socialpædagoger laver og viser en massiv mistillid til en stor og væsentlig faggruppes faglighed.

En anden ting er, at man kan undre sig over, at de Konservative sammen med Dansk Folkeparti tydeligvis er de eneste, der reelt tror på, at man kan straffe sig ud af problemerne med børn og unge, der har fået en skæv start.

Alle andre – inklusive regeringens egen ungdomskommission, retssystemet, kriminalforsorgen, forskere og eksperter – er enige om, at vejen frem går via en socialpædagogisk indsats.

Man retter altså ikke op på en fejl – ved at begå nye fejl.
Så når vi har svigtet de her børn og unge og ladet dem sejle i egen sø, så er løsningen ikke at straffe dem når de træder ved siden af. Der er brug for en helt anden retning i indsatsen overfor kriminelle børn og unge.

Socialpædagogerne har fremlagt en række forslag til, hvordan indsatsen bør skrues sammen.

Og helt centralt står, at vi skal sætte langt langt tidligere ind over for de her udsatte børn. Vi skal fx sikre, at de passer deres skole, at de får hjælp til lektierne, at de bliver holdt fast i sunde fritidsinteresser, at der udarbejdes en ungdomskontrakt mellem den unge, forældrene, de sociale myndigheder og politiet ved forseelser.

Og endelig at ungdomssanktionen udvides med en fjerde fase – nemlig efterværn, så vi sikrer, at de unge får hjælp og støtte til at komme i gang med en lærerplads eller finde en uddannelse og så videre.

Vores forslag hviler på en forståelse af, at de unge skal mødes med konsekvens og fast hånd og med stabil voksenkontakt. Men ikke med straf og indespærring – det fører intet frugtbart med sig, siger Benny Andersen. Jf. pressemeddelsen fra /socialraadgiverne.dk