Margretes arbejde bærer frugt

Margretes arbejde bærer frugt: bedre miljø og sikkert medicinsk udstyr
I denne uge kommer flere af Margretes aktuelle sager til afstemning ved plenarforsamlingen i Strasbourg. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Som ordfører for De Grønne i Europa-Parlamentet var Margrete i sommers med til at forhandle en aftale om EU’s 7. Miljøhandlingsprogram hjem.

På torsdag stemmer det samlede parlament så om lovgivningen der udstikker rammerne for miljøpolitikken frem mod 2020.

Styr på de hormonforstyrrende stoffer i hverdagen, klimamål for 2030 og bedre ressourcehåndtering er blandt de mange gode tiltag som lovgivningen indeholder – selvom den unægteligt lider under Rådets modvilje mod nødvendige bindende mål.

Onsdag skal parlamentet blåstemple miljø- og sundhedsudvalgets rapport om medicinsk udstyr så forhandlingerne med Ministerrådet kan komme i gang.

Efter de seneste skandaler med smuldrende hofteproteser og utætte brystimplantater har De Grønne sammen med andre stillet forslag om forbedret kontrol og godkendelsesprocedurer af nyt medicinsk udstyr.

Samtidig skal parlamentet tage stilling til Margretes krav om fuld åbenhed så borgere i Europa kan være sikre på at de bliver raske og ikke syge af at bruge det medicinske udstyr – og at de ikke spilder penge på “nyheder” der ikke er bedre end det eksisterende, kun dyrere.

Du kan læse mere om denne uges plenarforsamling her:

Dagsorden for plenarforsamlingen

For yderlig læsning.

/sf.dk /seneste-nyt
 
Den Grønne gruppe i parlamentet finder du her