Massiv saltvandsindsprøjtning til ungdomsgarantien

Massiv saltvandsindsprøjtning til ungdomsgarantien
I dag har Europa-Kommissionen besluttet at give et tiltrængt rygstød til ungdomsgarantien ved at forhøje forudbetalingsraten til 30 pct. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætte.
Det betyder at der stilles 1 mia. euro til rådighed som først og fremmest skal sætte gang i udbetalingerne i de kriseramte lande så unge kan komme i arbejde, praktik eller uddannelse.

Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet for SF, er tilfreds med Kommissionens initiativ. “Ungdomsarbejdsløsheden” er en skamplet på EUs håndtering af den økonomiske krise. Hvor de fallerende banker er blevet polstret med milliarder af kroner, står millioner af Europas unge endnu uden en vej ud af deres personlige krise.

Forhåbentlig kan denne saltvandsindsprøjtning være med til at mobilisere de europæiske regeringer til at skabe nyt håb for de unge mens de stadigvæk er unge, siger Margrete Auken.

Selvom ungdomsgarantien blev vedtaget i 2013 og skulle sikre unge under 25 retten til enten et job, en praktikplads eller uddannelse, er virkeligheden stadigvæk at rigtigt mange unge går ledige.

Derfor er det et vigtigt og kærkomment signal fra Kommissionen, men det sker alt alt for sent – mere end 6 år efter krisens udbrud.

-Den samlede ungdomsarbejdsløshed ligger på 22 pct. i hele EU, men især de sydeuropæiske lande er hårdt ramt, navnlig Grækenland og Spanien hvor mere end halvdelen af de unge er uden job.

Vi er ved at tabe en hel generation på gulvet så der skal penge på borde og gerne mange flere end dagens udspil lover, siger Margrete Auken.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her