Menneskehandel

Menneskehandel
Menneskehandel er en grum kriminalitet, organiseret og grænseoverskridende.

Den rammer mange forskellige områder –grundlæggende rettigheder, sundhed, socialt liv, økonomi og retsbeskyttelse. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Tilbage i 2011 blev et EU-direktiv om forebyggelse og bekæmpelse
af menneskehandel og beskyttelse af især kvinder vedtaget.

Dette direktiv retter sig først og fremmest mod krænkelsen offeret med særligt fokus på seksuel udnyttelse, ikke kun af kvinder men også børn.

Problemet er imidlertid medlemsstaternes implementering.

Direktivet skulle være omsat til national lov den 6. april 2013.
Kommissionen forpligtede sig nemlig til at præsentere to implementeringsrapporter – en i april 2015 og en i april 2016 –men endnu har vi ikke set nogen.

Nu har Europa-Parlamentet så lavet sin egen undersøgelse om implementeringen og fremlagt den i en såkaldt initiativrapport.

På torsdag stemmer parlamentet om denne rapport der er lavet af Parlamentets Udvalg for Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM).

Den afdækker en række problemer både i forhold til at identificere problemets omfang i de enkelte EU-lande samt hvilken rolle seksuel udnyttelse spiller her.

Derudover rummer den en række forslag til hvad der kan gøres for at bekæmpe problemet.

Her er den kommer det især an på forebyggelse gennem uddannelse og myndiggørelse af kvinder, piger og marginaliserede grupper så de bliver mindre sårbare over for menneskehandel.

For yderlig læsning

Parlamentets Udvalg for Kvinders Rettigheder og Ligestilling (FEMM)
 
Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her