Mennesker over vækst

020920132150

Mennesker over vækst
I denne uge på plenarsamlingen i Strasbourg stiller beskæftigelsesudvalget spørgsmål til Kommissionen og Rådet (regeringerne) om Europas 2020 plan. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Udvalget er kritisk overfor den besparelsesstrategi der er blevet fulgt de seneste år.

EU’s 2020 plan er EU’s vækststrategi for det kommende årti.
Målet for Europa er en intelligent, bæredygtig og inklusiv økonomi.

Men de seneste års konservative besparelsespolitik har slået fejl.
Flere og flere europæiske borgere oplever fattigdom, arbejdsløshed og social eksklusion.

Op mod 120 millioner mennesker lever i – eller er i fare for at havne i – fattigdom i Europa.

Hvis vi skal løfte disse mennesker ud af arbejdsløshed, skal der skabes større sammenhæng mellem uddannelsessystemerne og arbejdsmarkedet, og medlemsstaterne skal holdes op på at implementere den vedtagne ungdomsgaranti fuldt ud.

Samtidigt skal der investeres I grønne jobs så væksten ikke sker på bekostning af miljøet.

Margrete og De Grønne er meget tilfredse med at det er lykkes at få samlet udvalget i denne sag om at sikre fokus på de mennesker der rammes af fattigdom og arbejdsløshed.

Beskæftigelsesudvalget opfordrer Kommissionen, medlemslandene og de nationale parlamenter til at skærpe fokus på hvordan målene bedst opfyldes og ikke mindst give flere penge til at sikre vækst og beskæftigelse i Europa frem mod 2020.

For yderlig læsning.

Udvalget for Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her