Miljø+Fred i Israel

020920132150

Miljø+Fred i Israel
Torsdag den 3. marts mødes Margrete og en række andre parlamentarikere med NGO’en EcoPeace, en organisation der består af både israelere, jordanere og palæstinensere som i fællesskab kæmper for miljøbeskyttelse. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Med støtte fra parlamentet har EcoPeace formået at rejse finansiel støtte fra EU og redde Jordanfloden som for fem år siden var lige ved at udtørre – og ødelægges af forurening.

I den forbindelse har de udarbejdet en ”regional NGO master plan for bæredygtig udvikling in Jordandalen” som blev præsenteret i juni 2015.

020320161153

EcoPeace er ikke kun bemærkelsesværdig på miljøområdet men også politisk, ved gennem sine projekter at skabe tillid mellem lokale grupper i Israel, Jordan og Palæstina.

Organisationen er derfor et godt eksempel på hvordan en fælles sag kan samle mennesker på tværs af grænser –

Eco-Peace arbejder ud fra det klare lovgrundlag at besættelsen er skal væk, men hovedsagen her er Jordanfloden og udvikling af bæredygtige affalds- og energistrategier.

Bagefter mødes Margrete med Charles Shamas fra organisationen Mattin Group der har hovedsæde på Vestbredden og som arbejder på at få EU til at overholde sine egne og det internationale samfunds love og derfor afbryde ethvert samarbejde med de ulovlige bosættelser, altså ikke kun at stoppe toldbegunstigelser til produkter, men også at cutte forbindelsen til banker, virksomheder i øvrigt uddannelse mm.

Selvom Israel prøver at afvise denne adskillelsesstrategi som boykot mod Israel,
er der her tale om at bruge legal means.

Shamas var med i den fremragende bidrog rapport fra Ministerrådet: ’EU-differentiering og israelske bosættelser’ fra juli 2015. Både EcoPeace og Shamas var på programmet for Palæstinadelegationens rejse til Palæstina for få uger siden og blandt dem der kommer med brugbare strategier for fred og retfærdighed for de to lande.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF

Se den Grønne gruppe i parlamentet her