Mundtlig forespørgsel med forhandling om beskyttelse af flygtningebørn


Mundtlig forespørgsel med forhandling om beskyttelse af flygtningebørn

Torsdag holder Parlamentets LIBE-udvalg (Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender) en mundtlig forespørgsel med forhandling om beskyttelse af flygtningebørn. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Formålet er at få EU-Kommissionen og medlemsstaterne til hurtigt at fremme handlinger der skal forbedre beskyttelse af flygtningebørn i overensstemmelse med de forpligtelser alle medlemsstaterne har under FN’s konvention om barnets rettigheder.
Mere end 65 millioner mennesker er på flugt i verden, og over halvdelen er børn.

De flygter fra krig, fattigdom eller naturkatastrofer i deres hjemland. Og der er intet der tyder på at flygtningestrømmen vil aftage i nær fremtid.

At indse det og tage hånd om problemet på humanistisk vis er en af vor tids største udfordringer.

For yderlig læsning

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 
Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her