Mundtlig forespørgsel om “bekæmpelsen af usikre og midlertidig jobs i EU”

Mundtlig forespørgsel om “bekæmpelsen af usikre og midlertidig jobs i EU” – Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse
–og fortsætter.
Tirsdag behandler medlemmerne af PETI-udvalget et udkast til mundtlig forespørgsel til Europa-Kommissionen vedrørende usikker og midlertidig beskæftigelse i EU.

Spørgsmålet henviser til de bekymringer der rejses i borgerklager om bekæmpelse af forskellige former for usikker beskæftigelse, fx. brugen af 0-timers kontrakter samt misbrug af tidsbegrænsede kontrakter både i den offentlige og private sektor.

Medemmerne af PETI vil gerne have svar på, hvilke initiativer Kommissionen tager for at løse disse problemer og sikre korrekt gennemførelse af EU’s arbejdsmarkedslovgivning.

Det sker på baggrund af antallet af modtagne borgerklager og den offentlige høring som PETI afholdte i november sidste år.

For yderlig læsning.

Udvalget for borgerklager/PETI-udvalget
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her