Nedrustning af atomvåben

060920160358
Nedrustning af atomvåben
På plenarforsamling torsdag den 27. oktober stemte et stor flertal af Parlamentet for en resolutionen der støtter FN’s kommende forhandlinger om forbud mod atomvåben. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Resolutionen opfordrer også til at gøre Europa til atomvåbenfri zone.

De Grønne ser det som en stor sejr på vejen mod en fredeligere verden; det er især vores britiske medlem Molly Scott Cato der har arbejdet hårdt for denne resolution.

Parlamentet sender med resolutionen en klar besked til medlemslandenes regeringer: at vi støtter en FN traktat om forbud mod atomvåben.

For yderlig læsning.
Resolutionen om nuklear sikkerhed og ikke-spredning blev vedtaget med 415 stemmer for, – 124 valgte at stemme imod og 74 forholdt sig passive ved, hverken at stemme for eller imod.
 
/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her