Ny aftale om EU’s miljøhandlingsprogram

Opløftende med ny ambitiøs aftale om EU’s 7. miljøhandlingsprogram
270320131923Europa-Parlamentet og Ministerrådet blev i aftes enige om EU’s 7. miljøhandlingsprogram som er de målsætninger der skal ligge til grund for miljøpolitikken fremover. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Margrete Auken har forhandlet på vegne af den Grønne Gruppe og er nogenlunde godt tilfreds med resultatet.

– Det er blevet et ambitiøst program for EU’s miljøpolitik frem til 2020.
Parlamentet og særligt den Grønne Gruppe ville gerne være gået længere endnu, bl.a. på klima- og energiområdet, men vi skal jo også have medlemsstaterne med.

Heldigvis har vi på netop klimaområdet fået banet vejen for bindende mål efter 2020 som skal være med til at sikre de nødvendige langsigtede investeringer i vedvarende energi, energieffektivisering og reduktion af drivhusgasudledninger.

Det er allerede et godt skridt i den rigtige retning.
Selvom miljøhandlingsprogrammet spænder vidt, er det lykkes at få truffet vigtige aftaler på meget konkrete områder.

Blandt andet lægges der rammer for udfasning af miljøskadelige subsidier, borgernes rolle i miljøspørgsmål bliver styrket, kampen mod tabet af biodiversitet intensiveres, og en EU strategi skal sikre koordineret handling over for nanopartikler og hormonforstyrrende stoffer som vi i stigende grad omgives af i hverdagen.

Dertil bliver afbrænding af genbrugeligt affald, der udgør vigtige ressourcer for europæiske virksomheder, forbudt.

Og så skal EU i 2020 have implementeret hele sin eksisterende lovgivning på affaldsområdet hvilket Kommissionen vurderer, vil sikre mere end 400.000 arbejdspladser alene i den sektor.

– Det er opløftende at vi trods krisen formår at sikre en fremadskuende europæisk miljøpolitik som også skaber fremtidens arbejdspladser.

Efter den kulsorte fælles landbrugspolitik, gårsdagens alt for forsigtige indsats for at genoprette CO2-kvotesystemet og dagens jammerlige afstemning i industriudvalget om biobrændstoffer er det vigtigt at vi alligevel sender et samlet stærkt signal om at vi skal styrke miljølovgivningen – også i krisetider!

Den færdige aftale skal nu endeligt godkendes af henholdsvis Ministerrådet og af et flertal i Europa-Parlamentet.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her