Ny lov om veterinærlægemidler

020920132150

Ny lov om veterinærlægemidler
Onsdag den 17. februar vedtager Parlamentets Miljøudvalg sin betænkning til den nye fælleseuropæiske lovgivning om veterinærmedicin. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Miljøudvalget lægger blandt andet vægt på at der findes en fælles europæisk procedure for godkendelse af lægemidler.

Det er også vigtigt for miljøudvalget at den miljømæssige vurdering af lægemidlerne – dvs. hvordan de påvirker naturen fx via gylle på marken – vurderes nøje og ensartet over hele EU.

I den samme lovpakke behandler Miljøudvalget et ændringsforslag om en samlet, fælles- europæisk godkendelse og overvågning af veterinær- og humanmedicin.

I sin vurdering af forslaget lægger udvalget især vægt på at forbruget af antibiotika skal begrænses for at mindske det voksende problem med antibiotikaresistens overalt I Europa.

Der er frist for ændringsforslag til begge love den 15. juni 2016.

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Se Europa-Parlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed her