Ny lovgivning for medicinaludstyr

Ny lovgivning for medicinaludstyr
I den kommende uge genoptager Margrete og ordførere fra de andre politiske grupper det møjsommelige arbejde med forordningen om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (udstyr som som ikke bruges i kroppen i modsætning til in vivo medicinsk udstyr). Skriver man i Margrete Aukens Pressemeddelelsen

–og fortsætter
Margrete er den Grønne Gruppes repræsentant i forhandlingerne om forslaget som Kommissionen fremsatte i 2012.

Forslaget der fremover skal regulere fx hjemmetest af alt fra blodsukker til kønssygdomme, udstyr som reagensglas mv. består af en kæmpe lovtekst med EU-landenes ændringsforslag og skal over det næste halve år gennemgås minutiøst af Parlamentet.

Det er et arbejde der har stor betydning for patienter, pårørende, læger og den del af medicinalindustrien som producerer udstyret.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF
 
Du kan finde den Grønne gruppe i parlamentet her