Nye initiativer skal ruste Danmark mod fremtidige finanskriser

RADIKALE VENSTRE
Pressemeddelelse modtaget den 18-09-2013 kl. 09:55.
Nye initiativer skal ruste Danmark mod fremtidige finanskriser
Pressetjenesten 18-sep-2013

For første gang kortlægges årsagerne til den finansielle krise. Fogh-regeringen lod stå til på bolig- og finansmarkederne og efterlod Danmark langt mere sårbar overfor krisen end godt var.

På kort sigt skal SIFI-krav sikre os mod en gentagelse. På langt sigt er Radikale Venstre klar til at se på boligskatterne.

Udvalget om finanskrisens årsager fremlægger i dag sin rapport.
Konklusionen er klar: Danmark kunne som en lille åben økonomi ikke have undgået den finansielle krise.

Men vi kunne have været langt bedre rustet til krisen. Faktisk vurderer udvalget, at styrken og gennemslaget af krisen i Danmark kunne have været mindre, hvis der var ageret anderledes forud for krisen – ikke mindst fra politisk side.

Radikale Venstres erhvervsordfører, Andreas Steenberg, siger om udvalgets rapport:

“Det er tydeligt, at Fogh-regeringens uansvarlige økonomiske politik og manglende regulering af bolig- og finansmarkederne har været skadelig for Danmark.

Vi kunne ikke have undgået krisen – men vi kunne være kommet langt bedre igennem, hvis Fogh-regeringen havde brugt de gode tider i 00’erne til at ruste Danmark til fremtiden. Rapporten er et studie i Foghs undladelsessynder.”

De ansvarlige politikere i Danmark har haft en overdreven tiltro til den økonomiske situation, har ført en for lempelig finanspolitik og har accepteret for lempelige finansielle vilkår.

Samtidig har de finansielle institutioner været for risikosøgende og har udvist utilstrækkelig selskabsledelse.

Udvalgets rapport indeholder 18 anbefalinger, der kan medvirke til at sikre, at vi ikke bliver ligeså påvirket af kommende internationale finansielle kriser – som vi er blevet af den nuværende.

Erhvervsordfører, Andreas Steenberg, hæfter sig især ved udvalgets opbakning til SIFI-udvalgets anbefalinger:

“SIFI-kravene skal gennemføres nu. Udvalgets rapport viser, hvor centralt det er, at vi får stillet nogle håndfaste kapitalkrav til de såkaldt systemisk vigtige banker i Dan mark. Det kan kun gå for langsomt. Så jeg vil kraftigt opfordre den borgerlige opposition til at lukke en aftale med regeringen om SIFI-kravene hurtigst muligt. Det er afgørende for den finansielle stabilitet i Danmark.”

Der er dog også en lang række andre områder, hvor udvalget med fordel mener, at vi kan sætte ind for at ruste Danmark til at modstå kommende finansielle kriser.

Et af de områder er boligbeskatningen. Udvalget anbefaler, at boligbeskatningen ændres, så den følger boligpriserne og dermed automatisk bidrager til at stabilisere boligpriserne.

Radikale Venstre mener ikke, at det er relevant at se på boligskatterne, så længe der ikke er tillid og sikkerhed omkring SKAT’s ejendomsvurderinger.

Partiet er også meget tilfredse med skatteforliget fra 2012, der sænker skatten på arbejde markant, men som ikke indeholder ændret boligbeskatning.

Andreas Steenberg, erhvervsordfører, siger:
“Nu og her er det ikke relevant at diskutere boligskat. For SKAT har jo ikke styr på ejendomsvurderingerne, og så længe det sejler, skal vi ikke se på det. Skatteforliget, der sænker skatten på arbejde for 14 mia. kr., er også en stor sejr for os, selvom den låser skatten på boliger frem til 2020.

Men vores holdning er klar: på længere sigt er vi klar til at se på boligskatterne, som udvalget anbefaler, men vi står bag reformen som varer indtil 2020.”

For yderlig læsning.
hjemmeside, //radikale.dk