Nye regler for huslån styrker forbrugere


Nye regler for huslån styrker forbrugere
Europa-Parlamentet vil i denne uge vedtage vigtig ny lovgivning om huslån. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
De nye regler vil stille forbrugere bedre, men ikke medvirke nævneværdigt til at forhindre uansvarlig lånoptagning.

Boblen på husmarkederne i USA, Spanien, Irland, Letland, Ungarn og en række andre lande opfattes typisk som en af de vigtigste katalysatorer for forværringen af den finansielle krise.

Derfor har EU-Kommissionen fremlagt et forslag der højst sandsynligt vedtages af Parlamentet tirsdag.

De Grønne har kritiseret de nye regler for at ignorere de grundlæggende problemer men vil alligevel gerne stemme for da forbrugerne stilles meget bedre.

Den samlede værdi af huslån i EU er omkring 50.000 milliarder kroner – mere end halvdelen af EU’s samlede BNP.

Reglerne for optagelse af huslån er vidt forskellige i EU’s medlemslande, men med de nye regler vil Kommissionen forsøge at skabe et indre marked for huslån.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Europa-Parlamentets weebside finder du her