Ø indgår aftale om udviklingsbistand med SF og regeringen

101120142138

Enhedslisten, SF og regeringen har i dag indgået en aftale om den del af finansloven, der handler om udviklingsbistanden.

Det er stadig uvist, om vi kan nå til enighed om en samlet finanslovaftale. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse

-og fortsætter.
Regeringen ville skære 2,5 mia kr. Regeringen kom til forhandlingsbordet med et ønske om at beskære udviklingsbistanden med hele 2,5 mia. kr. for at finansiere udgifterne til det stigende antal asylansøgere, der er kommet til Danmark i 2014 og forventes at komme i 2015.

Selvom det desværre er normal praksis at finansiere asylansøgere med penge fra udviklingsbistanden, kunne vi under ingen omstændigheder være med til at flytte et beløb i den størrelsesorden.

Dybest set finder vi det urimeligt og kortsigtet at tage penge fra verdens fattige for at finansiere støtte til mennesker, der er flygtet til Danmark.

Det har givet nogle utroligt hårde forhandlinger.
Besparelserne på udviklingsbistanden halveret
Vi så helst, at besparelserne på bistanden blev droppet fuldstændigt.

Det er desværre ikke lykkedes.
Men vi har fået forhandlet os frem til et resultat, som vi kan stå inde for, og som ikke har den samme sociale slagside, som regeringens forslag.

Facit er, at vi har fået fjernet 1 mia. kr. af besparelserne og udskudt yderligere 500 mio. kr., der kun skal spares, hvis det næste år viser sig at være nødvendigt.

Det vil vi sige, at vi nu og her har skulle finde besparelser for 1 mia. kr.
Det er stadig et rigtig stort beløb, men i en størrelsesorden, hvor det har været muligt at skåne de fattigste og mest marginaliserede befolkningsgrupper.

Vi har også sikret, at udviklingsbistanden næste år atter kommer tilbage på niveau. Desuden skulle der allerede i år bruges 350 mio. kr. fra udviklingsbistanden på asylområdet.
Den nedskæring har vi fået fjernet helt, så de penge også skal tilføres andre steder fra.

Fattigdomsbekæmpelse bliver i det store hele ikke berørt
Vi har i hele forløbet presset på for at holde de vigtigste dele af bistanden fri for besparelser.

Derfor kommer besparelserne først og fremmest til at gælde erhvervsstøtteordninger og andre ordninger, der primært fremmer erhvervslivets interesser.

Det er ordninger, der i en hel del tilfælde har meget lidt med reel udviklingsstøtte at gøre, og som vi tidligere har rejst spørgsmålstegn ved.

Samtidig har det været afgørende for os, at områder som fattigdomsbekæmpelse ikke bliver beskåret.

Det er stort set lykkedes med denne delaftale, på nær et uddannelsesprogram i Afghanistan, hvor dele af bevillingen er blevet udskudt til næste år.

Den samlede udviklingsbistand til Afghanistan bliver dog ikke mindre.

En ekstremt svær beslutning
Vi jubler på ingen måde over aftalen. For vi havde helst set, at der slet ikke skulle tages penge fra udviklingsbistanden.

Men vi er trods alt lettede over, at vi har fået over halvdelen af besparelserne droppet, mens vi har fået sat hegn omkring områder som fattigdomsbekæmpelse. Derfor er det blevet et kompromis, vi kan leve med.

Med venlig hilsen,
Christian Juhl, udviklingsordfører
hjemmeside /enhedslisten.dk