Offentlig høring om EU’s CO2-kvotesystem

020920132150

Offentlig høring om EU’s CO2-kvotesystem
Onsdag d. 17. februar er der offentlig høring om reformen.

Det er bredt kendt at EU’s CO2-kvote-system på ingen måde har leveret de reduktioner i CO2-udledninger som man havde regnet med. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Alt for mange gratis kvoter blev der delt ud og er nu vaskelige at trække tilbage igen hvorfor det nu næsten kun er spekulation der styrer markedet.

Det skal der rettes op på en gang for alle, og EU-Kommissionen har derfor lavet et reformforslag om EU’s CO2-kvotesystem efter 2020.

Hvis EU skal nå sit overordnede mål om 40 pct. CO2-reduktion i 2040, skal de sektorer der er omfattet af kvotesystemet, reducere deres udledninger med 43 pct. sammenlignet med 2005.

Det kræver at antallet af de mange kvoter falder med 2,2 % om året fra 2021 og fremad.

Der vil stadig blive givet gratis kvoter til de sårbare industrier, men der skal strammes gevaldigt op i forhold til hvordan de uddeles.

Følg med i høringen onsdag kl 10.30 her

For yderlig læsning.

Seneste nyt fra SF her
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her
 
Se Europa-Parlamentets Udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed her