Opfølgning – Støjberg og Jensen forklarede sig i Parlamentet

Opfølgning –Støjberg og Jensen forklarede sig i Parlamentet
Den Grønne gruppe og mange andre i Europa-Parlamentet har undret sig over den danske flygtningefjendske politik og udmeldinger. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter.
Derfor bad gruppen den danske regering forklare baggrund for bl.a. det danske såkaldte
‘smykkeforslag’ mandag den 25. januar i Udvalget for Borgerrettigheder (LIBE).

Mødet var en mulighed dels for regeringen til at forklare sig dels at debattere det generelle problem ved at et land som Danmark usolidarisk sender signal til resten af EU om intet at ville gøre for at finde en fælles løsning og tage sin del af det fælles ansvar for en flygtningekrise som har ramt Europa, og som ikke vil gå over i overskuelig fremtid.

De to ministre var venlige men efterlod i Margretes ord: et rent teflon svar.
I og for sig, så pralede de berettiget om alt det Danmark har gjort af godt på flygtningeområdet.

Men det dækker over alt det regeringen har skåret ned på
Belgiens tidligere udenrigsminister, Louis Michel, fra samme parti som Venstre i Parlamentet, ALDE, var så skuffet over svarene at han skældte formanden for udvalget og de to ministre ud ved mødets afslutning.

Møde med EU’s menneskerettighedsrepræsentant
Tirsdag den 26. januar har Den Grønne gruppe inviteret EU’s repræsentant for menneskerettigheder, Stavros Lambrinidis, med til gruppemøde.

Der er nok at tage fat på i en tid hvor flere EU-lande udfordrer menneskerettighederne i forsøget på at finde hurtige, populistiske ‘løsninger’ på flygtningekrisen.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her