Oppositionen forlanger national klimastrategi


Fælles udtalelse fra Socialdemokraterne, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten.

Vi hilser Klimakommissionens rapport velkommen og opfordrer regeringen til at lytte til deres egne eksperter.
Den knappe ressource i klimapolitikken er politisk vilje og handlekraft. Vi håber, at denne rapport endelig kan bringe Danmarks klimapolitik ud af dødvandet.

Rapportens budskab er klart. Danmarks energiforsyning kan omstilles til 100 % vedvarende energi inden 2050, og det koster ikke mere end at lade være.

Det, Danmark har brug for nu, er en national energi- og klimastrategi, der sætter klare mål for de næste 10 år, så vi får sat drøn på den grønne revolution. Det skal sikre os, at vi helt kan undvære fossile brændsler i 2050.

Regeringen bør også komme med en klar udmelding om, at EU skal hæve den samlede reduktionsmålsætning til 30 % i 2020 – noget som regeringen har forsømt, selvom flere toneangivende europæiske lande, energibranchen, oppositionen og EUs egen klimakommissær længe har bakket op om at hæve EUs klimaambitioner.

En national klimastrategi skal være ambitiøs; Bringe Danmark tilbage i front, skabe nye jobs og sikre, at vi bliver uafhængige af ustabile olie- og gasstater. Oppositionen har fem konkrete krav til en national klimastrategi:

1. Energibesparelser: Danmark skal have en konkret plan for, hvordan vi år for år reducerer energispildet frem mod 2020. Der skal spares mindst 1 % om året ved at sætte ind over for dårligt isolerede bygninger, spild i industrien og landbruget og fråds i transportsektoren.

2. Massiv udbygning af vind: I 2020 skal halvdelen af vores elektricitet komme fra vind. Det skal ske gennem en udbygning af vindmølleparkerne til havs samt flere og mere effektive vindmøller på land.

3. Optimal og bæredygtig udnyttelse af biomasse: Strategien skal indeholde en national handlingsplan for, hvordan biomasse (halm, træ, gylle og affald) mest optimalt og bæredygtigt udnyttes som et supplement til vind.

4. Mere el i transportsektoren: Strategien skal indeholde en konkret plan for, hvordan elbiler og plug-in hybridbiler kan indfases i den danske bilpark. Der skal generelt skabes bedre vilkår for de teknologier der kan være med til at fremme andelen af vedvarende energi i transportsektoren.

5. Opvarmning baseret på vedvarende energi: Strategien skal indeholde national varmeplan, som skal sigte på at udfase individuel opvarmning med gas og olie. Det betyder en udvidelse af fjernvarmenettet samt en udrulning af individuelle vedvarende energiløsninger som jordvarme og varmepumper.