Opråb fra Parlamentet mod Sudan

Opråb fra Parlamentet mod Sudan
Sudan har i årevis været en autoritær stat som, specielt hvad angår pressefrihed,
nu er et af de mest undertrykkende samfund i verden. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

-og fortsætter.
Præsident Al-Bashir fik i 2009 og 2010 arrestordrer fra Den Internationale Straffedomstol (ICC),
anklaget for krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrabshandlinger.

Siden Maj i år har landet oplevet en massiv stigning i frihedskrænkelser, herunder beslaglæggelser
af aviser samt vilkårlige arrestationer, forhør og retsforfølgelser.

Senest dømte Sudans straffedomstol Journalist Mohammed Zine al-Abidin til tre
år i fængsel på baggrund af to artikler om korruption i præsidentens kabinet.

Hvis beslutningsforslaget bliver vedtaget i sin nuværende udgave, vil det kraftigt opfordre
den Sudanesiske regering til at sikre menneskerettighederne overholdes.

Samtidig udtrykkes der bekymring over EU’s og individuelle medlemslandes fortsatte samarbejde med Sudan om migranter, og om dette samarbejde risikerer at styrke regimet og dets muligheder for at kontrollere befolkningen.

Forslaget skal til debat og afstemning på torsdag.

For yderlig læsning.

sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her