På vej mod en europæisk ressourcestrategi

020920132150

På vej mod en europæisk ressourcestrategi
Tirsdag fremlage Kommissionen en række lovforslag som sigter mod bedre ressourceudnyttelse i EU. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Vi har ventet længe, og nu ser det så endelig ud til at en europæisk ressourcestrategi er på vej.

Tirsdag fremlage Kommissionen en række nye lovforslag som skal forandre måden hvorpå vi i Europa udnytter vores affaldsressourcer.

Og det kan nærmest ikke gå for stærkt.
I Danmark ligger vi til eksempel i top når det drejer sig om at smide ud – hele 800 kg pr. dansker ender årligt i affaldssækken.

Derfor har vi blandt andet brug for ambitiøse mål for affaldsreduktion så vi i fremtiden smider langt mindre ud.

Vi er også blandt de bedste til af brænde ressourcerne af eftersom mere end halvdelen af affaldet kommer i ovnen i stedet for at blive genbrugt eller genindvundet i en cirkulær økonomi.

For at komme denne uhensigtsmæssige adfærd til livs bør en europæisk ressourcestrategi udover affaldsreduktion også bygge på mere genbrug og genindvinding af affaldsressourcerne.

Som medlem af parlamentets miljøudvalg vil Margrete fortsætte arbejdet for at få vedtaget en europæisk ressourcestrategi der lever op til målene vi kender fra affaldshierarkiet med forebyggelse øverst, så genbrug, genindvinding og nederst afbrænding.

Sidst men ikke mindst bør lossepladserne udfases.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her