Per Stig springer ud


Kirkeminister vil indføre vielsesritual for homoseksuelle i Folkekirken.

En udmelding som kommer efter længere dialog med kirken og pres fra SF.

Skriver SF i sin pressemeddelelse
-Og fortsætter
Der skal lyde et stort tillykke til de mennesker, som har ventet mange år på det her, siger SF’s Kamal Qureshi.

-Det er glædeligt, at Folkekirken og regeringen nu viser sig parat til at indføre vielse af homoseksuelle par.

Vi ved, der er stor opbakning blandt befolkningen, kirkens medlemmer og selvfølgelig ikke mindst indenfor det homoseksuelle mindretal.

Homoseksuelle skal vies som ægtefolk
Når et homoseksuelt par bliver viet på rådhuset, skal parret fremover forkyndes som ægtefolk at være.

Det mener SF’s Kamal Qureshi, som gør det klart, at en ny regering vil gennemføre en fuld ligestilling indenfor ægteskabslovgivningen, sådan at der ikke skelnes på homo- og heteroseksuelle par.

-Skellet mellem ægteskab, registreret partnerskab og livsfæller – som er det seneste bud fra kirkeministeren – er noget forældet sludder.

Det næste naturlige skridt er, at vi sløjfer den skelnen, som er i lovgivningen i dag.

Præcis hvordan lovgivningen bliver omsat i et kirkeligt ritual må så bero på en dialog med Folkekirken efter et valg, siger SF’s Kamal Qureshi.

For yderlig læsning

Se seneste nyt fra SF her