Pia Kjærsgaard: Pigeaften

Det er SKØNT, når Gerti inviterer til pigeaften.
Et godt glas vin, god mad, som hver især har medbragt, og et godt grin og god snak er forløsende.

Det er dejligt at være sammen med positive, aktive og glade kvinder.
Og så HELT uden mandehørm, røg og cognac.
Skriver profilen Pia Kjærsgaard på Facebook. (Det kan ses som et screen-dump her)

Med opdateringen følger 4 billeder som leder tankerne imod Vallø Slot.

Frederik IV købte Vallø Vallø slot i 1708 og skænkede det til sin gemalinde til venstre hånd (elskerinde), den senere dronning Anna Sophie Reventlow.

Efter kongens død i 1730. forvistes Anna Sophie til Clausholm, og den nye konge, Christian VI, overdrog Vallø Gods til sin dronning Sophie Magdalene som den 28. november 1737. oprettede Vallø Stift som en selvejende institution.

Den oprindelige fundats havde som hovedformål at hjælpe og understøtte ugifte døtre af dansk adel.

Baggrunden for formålet kan søges i det forhold, at på enevældens tid havde danske adelsfamiliers døtre ikke mange muligheder for en anstændig tilværelse, hvis de ikke blev gift og dermed forsørget.

De fik ingen uddannelse, og kunne derfor ikke klare sig økonomisk.
I stedet måtte de ty til at leve af ‘nådsens brød’ hos deres brødre eller hos anden familie.

Du kan læse mere om Vallø slot her, valloe-stift.dk

For yderlig læsning.

Naadsensbrød af Henrik Pontoppidan
 
Ingen plads til Morten Messerschmidt