Pia Kjærsgaard vil krænke privat ejendomsret

Pia Kjærsgaard vil krænke privat ejendomsret


Herover ses scree-dump fra Facebook

Det må være indlysende for enhver, at et lovindgreb imod en privatejet virksomheds ret til at benytte virksomhedens materiel, herunder også et indkøbt dannebrogsflag, er en krænkelse af ejendomsretten.

Dansk Folkeparti har selv deltaget i beslutningsprocessen omkring de privatejede Busselskaber, bl.a. ved Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 22. maj 2007. (Link til dokumentation)

I løbet af 1990erne blev en del offentlige aktiviteter privatiserede og det førte ofte til lønnedgang.

Det blev Ri-bus sagen i Esbjerg et eksempel på.
Chaufførerne hos Ri-bus ville ikke finde sig i en lønnedgang på 30.000 kr. om året, da busdriften blev privatiseret.

Konflikten eskalerede og førte til voldsomme sammenstød mellem politi og blokadevagter.

Jeg vil umådelig gerne have at vide, om et eventuelt lovindgreb, kan berører retten til at benytte dannebrogsflag ved private festdage, som for eksempel fødselsdage.

Jeg har ved flere lejligheder iagttaget en hel utilbørlig -og vel nærmest dannebrogsflags-krænkende adfærd, selv ved børnefødselsdage og ligene, hvor værtinden -sådan med løs hånd -nærmest drysser små dannebrogs-farvede papirstykker ud over et velrettet bord -naturligvis inden gæsterne ankom til begivenheden.

For yderlig læsning.

skal-vi-have-en-arlig-braend-dannebrog-dag
 
Dansk-Folkeparti-danske-flag-pa-danske-biler