Pressenævnet kritiserede billeder fra “privat” Solhvervsfest

Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00134
Hvordan kan man holde en “privat fest” på et offentligt tilgængeligt område i skov?

Det syntes jeg Pressenævnet skylder den undrende offentlighed et svar på.
Sjovt nok findes der ingen forklaring i Pressenævnets vurdering.

Og så er der vel også lige et par detaljer som ligger langt ude i tågerne.
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00134

Et uddrag af pressenævnets Resumé
To klagere – foreningen ‘Organisationen’ og dens formand –klagede over artiklen ‘Rapport om den højreradikale gruppe ORG afslører: Højreekstremister brændte sort dukke i had’ på net-mediet bt.dk og en identisk artikel på avisen B.T.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse
Efter det oplyste lægges det til grund, at B.T. blandt andet baserede sin artikel på oplysninger fra Redox rapport ORG –logen bag det ekstreme højre, der var omtalt i Politiken dagene forinden den 12. august 2011, hvilket også fremgår af artiklen.

Nævnet finder, at beskrivelsen af grupperinger på højrefløjen og deres handlinger er et så væsentligt samfundsmæssigt emne, at det var berettiget at bringe artiklerne om samme, herunder at omtale formanden [Formanden] ved navns nævnelse.

Pressenævnet finder, at der som udgangspunkt ikke er en sådan almen interesse knyttet til offentliggørelse af et fotografi fra en privat selskabelig sammenkomst, at det kan bringes uden samtykke.

Dette gælder ikke mindst, hvis fotografiet – som den ca. otte år gamle billedserie fra Solhvervet – viser en person i en situation, der i sammenhængen fremstår som kompromitterende.

Det bemærkes herved, at personer i private sammenhænge meget vel kan optræde på en måde, der er udtryk for en ‘joke’ el. lign.

Solhvervsfesten, hvor afbrændingen af dukken skulle have fundet sted, er foregået i en skov, og billederne var ikke taget med henblik på offentliggørelse.

Nævnet finder herefter, at der ikke er sådan en offentlig interesse knyttet til de konkrete fotos af [Formanden], at disse kunne offentliggøres uden samtykke.

Dette gælder ikke mindst, da avisen ikke ved forelæggelse for [Formanden] har kontrolleret, hvorvidt billederne reelt viser det handlingsforløb, som beskrives i avisen.

Nævnet udtaler kritik af B.T. for at offentliggøre fotografierne.

Reference
Pressenævnets kendelse, afgørelsen //retsinformation.dk/

Citat fra Pressenævnets kendelse 

Satte ild til barnedukke
I 2003 tændte de ved den årlige sommerfest ild i en lille mørk barnedukke.

På adskillige billeder i rapporten kan man se gruppens leder, [Formanden], pakke den lille dukke ud og placere den på jorden.

På de næste billeder er dukken i lys lue.
Et symbol på hvordan ORG angiveligt synes, at indvandringen skal håndteres.

Herunder ses et legende billede fra en YouTube video, som kan ses herunder

Du kan se videoen på //youtube.com/her – 0,56 inde i videoen ses billedet.
Var det bare for sjov -eller forbudt ved lov, at dokumentere det?

Pressenævnets kendelse er i mine øjne skæmmet af flere fejl, og viser langt hen af vejen tegn på manglende viden og vilje til at sætte sig ind i problematikken.

For yderlig læsning

Mediekritik i kølvandet på Redox rapport om højrenetværket ORG
 
Din Facebook-profil må bruges af pressen