R: Bred finanslov med vækst, velfærd og grønt fokus

RADIKALE VENSTRE
Pressemeddelelse modtaget pr. E-mail den 27-11-2013. kl. 14:52
R: Bred finanslov med vækst, velfærd og grønt fokus
Pressetjenesten, 27-nov-2013

Regeringen indgik tirsdag aften en bred finanslovsaftale med Venstre og De Konservative.
En aftale der rummer jobskabelse, velfærdsforbedringer og grøn omstilling for ca. 10 mia. kroner i alt over de næste fire år.

“Jeg er meget glad for og tilfreds med den ansvarlige finanslov, regeringen har indgået med Venstre og De Konservative. Fokus er på jobskabelse, bedre velfærd og grøn omstilling. Samtidig nedbringer vi det offentlige underskud og opfylder EU-henstillingen,” siger Sofie Carsten Nielsen, gruppeformand for Radikale Venstre og formand for finansudvalget.

“Finansloven rummer blandt andet 1 mia. kroner til et varigt løft af ældreområdet. Der bliver også afsat midler til kræftramte børn, nedbringelse af tvang i psykiatrien og en indsats for socialt udsatte børn,” siger gruppeformanden.

Finanslovaftalen indeholder desuden en række konkrete initiativer til fremme af den grønne omstilling i Danmark. Eksempelvis en naturfond og tilskud til Odense letbane.

“Samtidig vil det også bedre kunne betale sig at arbejde, da vi afsætter 1 mia. kroner til højere beskæftigelsesfradrag, ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere og et j obfradrag til kontanthjælpsmodtagere. Det bidrager til et positiv løft af beskæftigelsen,” siger Sofie Carsten Nielsen.

“Det er en bred finanslov med opbakning fra knap trefjerdedele af Folketinget. Radikale Venstre samarbejder med dem, der vil,” runder Sofie Carsten Nielsen af.

For yderlig læsning

Radikale Venstres websted, radikale.dk