R: God fordeling af alt for lille satspulje

Partierne bag satspuljen har netop forhandlet sig frem til en aftale om, hvordan penge skal fordeles næste år.

Set i lyset af, at puljen i år er markant mindre end tidligere, er Radikale Venstre godt tilfredse med fordelingen af de midler, der nu engang var.

Skriver de radikale i sin pressemeddelse -Og fortsætter
Radikale Venstres socialordfører Anne Marie Geisler Andersen er især tilfreds med, at satspuljeaftalen sikrer en fortsat styrkelse af indsatsen over for børn af misbrugere, prostituerede og mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

“Med aftalen har vi sikret en fortsættelse af den gode indsats, som TUBA lægger for dagen. TUBA er et terapi- og rådgivningstilbud til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkoholproblemer.

TUBA kan i den grad være med til at forebygge, at de unge som følge af deres vanskelige baggrund dropper ud af deres uddannelse eller forlader arbejdsmarkedet,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

Hun er også tilfreds med, at indsatsen for at hjælpe prostituerede nu styrkes:
“Det er lykkes os at få afsat penge til etablering af et bosted til udsatte prostituerede.

Især er vi glade for, at der i den forbindelse er afsat midler til at styrke hjælpen over for kvinder, der er på vej ud af eller har forladt prostitution.

En del kvinder oplever psykiske konsekvenser af deres tid i prostitution, og dem skal de selvfølgelig have hjælp til at overkomme,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

Et andet område, der har været væsentligt for Radikale Venstre under forhandlingerne er senfølger af seksuelle overgreb, der ifølge den radikale socialordfører er et forsømt område.

“Der er gjort en del i forhold til seksuelle overgreb, men der har ikke været nok fokus på de mennesker, der senere i livet oplever at få senfølger af seksuelle overgreb i barndommen.

Derfor er vi rigtig glade for, at vi med aftalen lægger op til næste år at få kigget på behovet for at gøre støttecentrenes nuværende indsats permanent,” siger Anne Marie Geisler Andersen.

“Derudover er vi glade for, at vi har afsat så mange midler til menneskehandel og efterværn til anbragte unge, lavet en pulje til spiseforstyrrede, samt fået videreført indsatsen overfor udsatte grønlændere,” siger Anne Marie Geisler Andersen. Ifølge pressemeddelsen fra Det Radikale Venstre