R: Margrethes nyhedsbrev

RADIKALE VENSTRE
Margrethes nyhedsbrev
Puslespil om det økonomiske samarbejde i EU
Modtaget pr mail
Margrethe Vestager 29-feb-2012
Der er meget stor opmærksomhed på den økonomiske situation i Europa, hvilket også afspejler sig i interessen for ECOFIN-møderne, hvor EU’s økonomi- og finansministre mødes.

Mødet den 21. februar var ingen undtagelse.
Her kunne jeg sige goddag til trætte kollegaer fra eurogruppen, der havde brugt det meste af natten på at forhandle en aftale om et nyt låneprogram for Grækenland.

Det er en krævende aftale for Grækenland, men alternativet ville være ødelæggende.
Selv om det er barske lånebetingelser, køber det Grækenland tid til, under ordnede forhold at foretage de tilpasninger, som kan styrke den græske økonomi på sigt.

Der er med andre ord tale om hjælp til selvhjælp med et program, der fint balancerer mellem disciplin og solidaritet.

Derfor er det også en god aftale for Europa.
Også selv om der bliver eftergivet meget gæld.

Aftalen understreger vigtigheden af et stærkt europæisk samarbejde, uanset om landene er en del af euroen eller ej.

Under dansk formandskab gennemføres det “europæiske semester” for første gang i EU.

Det er en overordnet ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU:
Landene skal under dansk formandskab analysere, diskutere og komme med anbefalinger til den økonomiske politik.

Ved at samarbejde om den økonomiske politik, kan vi lære af hinandens gode idéer og erfaringer.
Den økonomiske krise har endvidere vist os, at de politiske tiltag, landene hver især har taget, påvirker hinanden på kryds og tværs.

Derfor fokuserede vi på mødet også på, hvordan EU i fællesskab styrker de finanspolitiske spilleregler – vigtige brikker for et styrket samarbejde og et værn mod fremtidige økonomiske vaskeligheder.

Det er kun tre måneder siden EU-Kommissionen fremlagde forslaget om two-pack, der som navnet indikerer, består af to ting: overvågning og opfølgning af landenes økonomi.

Allerede nu er forslaget klar til forhandling med Europa-Parlamentet.

Det er et flot resultat, hvor 27 medlemslande leverer et stykke solidt arbejde, der skal forhindre medlemslandene i en voldsom gældssætning.

Eurolandende skal fremover fremlægge hovedtallene i deres budgetter tidligere for EU.
Det betyder, at hvis der er rod i økonomien, så er der mulighed for rådgivning og for at landene justerer.

Derudover bliver overvågningen af de lande, som i forvejen har et stort overskud, forstærket.
Begge dele giver mulighed for bedre opfølgning af den samlede økonomiske situation for hvert af medlemslandene.

Two-pack sætter fokus på og skaber åbenhed om de forskellige udfordringer, der måtte være for de enkelte medlemslandenes økonomiske situation.

De øvrige brikker i puslespillet om det økonomiske samarbejde udgøres af den såkaldte six-pack – 6 vedtagne forslag som trådte i kraft 1. januar.

De er tilsammen en reform af Stabilitets- og Vækstpagten – større overblik over de enkelte landes finanspolitik.

Endelig er der finanspagten, der betyder at løfterne om styr på økonomien bliver til lovgivning i hvert enkelt land.

Alt sammen som et værn mod fremtidige økonomiske kriser i EU.
Mange processer, masser af koordinering, mængder af snak – men når alt kommer til alt, er det de enkelte lande, der skal tage ansvaret for landets økonomi.

Både for vores egen skyld og for at bidrage til at den samlede europæiske økonomi er stabil.
Men der er nu langt flere EU-brikker, hvilket trods alt gør det lettere at lægge puslespillet og rent faktisk at kunne se motivet den europæiske økonomi.

Næste gang der er ECOFIN møde, kommer vi til at diskutere kapitalkrav til bankerne og dermed, endnu en gang, hvordan banksektoren kan reguleres bedre.

Planen er, at puslespillet dermed får tilført endnu en vigtig brik.

Venlig hilsen
Margrethe Vestager
Du kan læse flere nyheder på: netmediet radikale.dk