R: Pinds udtalelser om integration skræmmer

260120142223
R: Pinds udtalelser om integration skræmmer
Allerede på dag 1 som integrationsminister kommer Søren Pind med udtalelser,
der ikke tegner godt for integrationen i Danmark. Skrive de radikale i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter.
Han siger blandt andet, at udlændinge skal assimileres i det danske samfund.

Både hans sprogbrug og den værdipolitiske tilgang er dybt problematisk, mener Marianne Jelved, Radikale Venstres integrationsordfører.

“Søren Pinds udtalelser om at udlændinge skal assimileres i det danske samfund skræmmer.

Ord skaber, hvad det nævner.
Valg af ord har stor værdi – også i integrationsdebatten og specielt, når det er en minister, der udtaler sig.

Det er langt fra uvæsentligt og ikke bare et spil om ord, som han ellers forsøger at nedtone debatten med,” siger Marianne Jelved, Radikale Venstres integrationsordfører.

“Ud over ordvalget findes der også en dybere værdidebat, der handler om Pinds forståelse for integration.

Der er ikke meget personlig frihed ved at have et tankepoliti, der skal kontrollere, om vi tænker på samme måde som Søren Pind.

Det virker, som om ministeren er ude i det stik modsatte af en frihedskamp,” siger Marianne Jelved.

“Det er slet, slet ikke den vej, vi skal.
Vi skal tværtimod bygge bro og skabe fællesskaber.
De, der bor i Danmark, skal selvfølgelig leve op til de værdier, som det danske demokrati bygger på: Ligeværd, ligestilling og de øvrige frihedsrettigheder.
Den personlige frihed er ukrænkelig.” siger Marianne Jelved. Ifølge pressemeddelelsen De radikale.dk