Radikales 2020-plan: Let skatten på arbejde og invester i forskning og uddannelse

RADIKALE VENSTRE Pressemeddelelse
Radikales 2020-plan: Let skatten på arbejde og invester i forskning og uddannelse
Modtaget en pressemeddelse fra de Radikale – De skriver
Pressetjenesten 30-maj-2011
Radikale Venstre har netop fremlagt partiets bud på en 2020-plan, ‘Tag Ansvar 2020’.
Den indeholder nye løsninger på at udvikle velfærden og bevare velstanden gennem en ansvarlig økonomisk politik.

Henvisning til planen i bunden af pressemeddelelsen.
“Vi er parate til at tage ansvar for en økonomisk politik, der er holdbar og troværdig og som giver mulighed for at skabe et endnu bedre Danmark.

Vores plan er hverken rød eller blå. Den er Radikal.
Radikal, fordi vi gennem reformer på arbejdsmarkedet og skattesystemet sikrer en stærk og solid økonomi.

Radikal, fordi vi vil sikre, at der også er plads og overskud til de svageste i vores samfund. Radikal, fordi vi vil sikre vores børns uddannelser og velfærd,” siger Margrethe Vestager, Radikale Venstres politiske leder.

‘Tag ansvar 2020’ lægger op til den mest gennemgribende reform af skattesystemet siden starten af 90’erne.

Planen er samtidig et alternativ til regeringens besparelser på uddannelse, forskning og velfærd, og indeholder derudover skattelettelser på arbejde.

“Vi mener, at danskerne betaler nok i skat. Derfor foreslår vi en grundlæggende omlægning af skattesystemet.

Det betyder, at vi vil lette skatten på arbejde med knap 11 milliarder kroner og dermed belønne alle, der vil arbejde mere.

Til gengæld siger vi farvel til skattestoppet samt øger de grønne afgifter og sundhedsafgifterne,” siger Morten Østergaard, Radikale Venstres finansordfører.

“For Radikale Venstre er der ingen tabuer. Vi lytter. Også til økonomer. Vi peger på de løsninger, som virker. Og vi søger indflydelse for at få dem gennemført.

Vi kalder vores plan ‘Tag ansvar 2020’, fordi løsningerne kræver, at man er villig til at gennemføre reformer, som skaber en stærkere økonomi til gavn for alle,” siger Margrethe Vestager.

Du kan læse flere af deres nyheder, på deres hjemmeside, radikale.dk