Regeringen må sørge for at Mærsk står til ansvar for sine handlinger

Regeringen må sørge for at Mærsk står til ansvar for sine handlinger
I Danmark har SF bedt miljøministeren om at møde op til et åbent samråd. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Her skal Mærsks selverklærede ansvarsfritagelse for miljø- og sundhedsfarlig ophugning af udtjente skibe diskuteres.

Mærsk har i årevis været rederibranchens duks og har haft høje miljøstandarder som de har forsøgt at brede ud til andre rederier.

Men i de senere måneder har de vist sig at Mærsk har ændret holdning.
De mener at manglende international regulering på området betyder at de er tvunget til at ophugge deres skibe på åbne strande i Indien, Pakistan og Bangladesh hvor fattige mennesker arbejder uden nogen sikkerhed og hvor miljøfarligt affald flyder på stranden og i vandet.

EU har med De Grønne i spidsen i årevis arbejdet på at sikre ordentlige forhold inden for skibsophugning, men presses af blandt andre Mærsk til at give godkendelse til de såkaldte værfter på især de indiske strande.

Ministeren må sikre at Mærsk lever op til den internationale lov om behandling af farligt affald, at de ikke udsætter fattige mennesker for livsfare og at de ikke skaber et “race towards the bottom” i rederibranchen.

Hvis Mærsk ikke selv vil tage ansvar for egne handlinger, må ministeren sørge for at det sker.

For yderlig læsning.

//sf.dk /seneste-nyt
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her


Rent lavpraktisk, hvor humper det?
Miljøstyrelsen har udgivet en pressemeddelelse.

Det åbner for spørgsmål som, “på hvilket grundlag er man nået frem til den konklution?”
Et svar har jeg ikke, men det ser ud til at være en nem opgave at påvise en ansvarsfritagelse for miljø- og sundhedsfarlig ophugning. -Det ligger ligesom i pressemeddelelsen.

Skibsophug på åbne strande
 
Danmark og Maersk kan blive førende miljøsvinere