Regeringen valgte højrefløjen

Regeringen valgte højrefløjen
Regeringen har netop indgået en finanslovsaftale med Venstre og Konservative. Det er vi selvfølgelig både kede af og skuffede over. Skriver Enhedslisten i sin pressemeddelelse

–og fortsætter
Regeringen stod med et politisk valg
De kunne vælge at lave en aftale med Enhedslisten, som sikrede svage ældre medborgere ret til at få hjælp til bad to gange om ugen, og som sikrede flere job på danske løn og arbejdsvilkår. Eller de kunne vælge højrefløjen og give nye skatterabatter til de store virksomheder.

Regeringen valgte desværre det sidste, og det til trods for, at vi så sent som i dag sendte et nyt kompromis-tilbud til regeringen. Det svarede den aldrig på.

Vi var klar til kompromisser
Vi har gennem den seneste måned ført langstrakte forhandlinger med regeringen. Det har været svære forhandlinger. Det skyldes ikke mindst, at de økonomiske rammer for forhandlingerne har været meget snævre, fordi regeringen i foråret valgte at bruge flere milliarder på blandt andet reduktion af selskabsskatten. Penge, som oprindeligt skulle have været brugt på at udvikle vores velfærd.

Enhedslisten har i forhandlingerne strakt sig langt. Vi mødte op til forhandlingerne med et ønske om reelle forbedringer af dagpengesystemet, med forslag om et markant løft af velfærden med 8000 nye medarbejdere i den borgernære velfærd og med kravet om fire nye minimumsrettigheder til de ældre.

I slutfasen af forhandlingerne var disse krav opgivet, og det, vi forhandlede om, var én rettighed til de ældre; nemlig retten til at få hjælp til at komme i bad mindst én gang om ugen, hvis man ikke kan klare det selv.

Derudover har vi forhandlet om vores krav om en lov, som sikrer, at når vi bruger skattekroner på at bygge skoler eller sygehuse, så skal de job, det skaber, være på danske løn- og arbejdsvilkår.

Regeringen afviste desværre begge dele. De tilbød en bureaukratisk puljemodel på ældreområdet, som netop ikke sikrede den enkelte ældre en garanti for, at kommunen ikke kan fratage dem retten til et bad.

Vi har desværre mange dårlige erfaringer med aftaler med regeringen, der ser fine ud på papiret, men som aldrig rigtig bliver til noget.

I forrige års finanslov blev pædagogerne lovet 500 millioner, men af de penge er kun halvdelen faktisk endt i daginstitutionerne. I finansloven sidste år lovede regeringen 12.500 akutjob, efterfølgende blev det kun til sølle 85.

På samme måde nægtede regeringen at skrive de obligatoriske arbejdsklausuler ind i loven, men ville kun love luftige hensigtserklæringer.

Vi ville gerne en aftale
En aftale mellem regeringen og højrefløjen er på ingen måde det scenarie, Enhedslisten have ønsket sig. Vi ville gerne fortsætte forhandlingerne .

Men regeringen har truffet sit valg. Det står den selvfølgelig frit for. Men det er svært at forstå, at en socialdemokratisk ledet regering kan vælge skatterabatter til virksomhederne over velfærdsrettigheder til vores ældre medborgere.

I de kommende uger og måneder og år vil vi sammen med vores nyvalgte repræsentanter i byråd og regioner fortsætte arbejdet for et mere solidarisk Danmark med anstændige vilkår for vores ældre og for udsatte grupper, med flere job på danske vilkår og med større økonomisk lighed.

Vi ses derude!

Bedste hilsner,
Johanne Schmidt-Nielsen, Frank Aaen og Stine Brix
Forhandlergruppen
For yderlig læsning.
hjemmeside /enhedslisten.dk
Finanslovsaftalen, Status på forhandlingerne