Regeringens finanslovsforslag “Ansvar og handling” offentliggjort

Ansvar og handling ·November 2011
Med oplæg til finanslov for 2012 tager regeringen det første store skridt til at indfri ambitionerne i regeringsgrundlaget Et Danmark, der står sammen. Oplægget markerer et grundlæggende kursskifte, som sammen med indsatsen fra borgere og virksomheder skal sikre, at Danmark får en ny begyndelse. Skriver man i regeringens finanslovsforslag.

-Og fortsætter
Målet er et godt og effektivt samfund med plads til mere velfærd og tryghed, hvor hver enkelt har mulighed for at udfolde sig, og hvor menneskelige og naturens ressourcer anvendes på en bæredygtig måde. Det skal opnås samtidig med, at Danmark holder orden i eget hus.

Kommende generationer skal ikke overlades nutidens problemer i form af stor offentlig gæld og for sen grøn omstilling.

Som et lille land med en meget åben økonomi er Danmark tæt knyttet til omverdenen.
Udviklingen på de internationale markeder spiller en stor rolle for, hvordan det går herhjemme.

I de seneste måneder er den finansielle uro forbundet med den internationale gældskrise fortsat.

Aktiekurserne er faldet, og den internationale usikkerhed er slået igennem i faldende tillid blandt danske husholdninger og virksomheder.

EU-landene har sidst i oktober indgået aftaler, der sigter på at tage hånd om gældsproblemerne og sikre finansiel stabilitet.

Men der vil gå noget tid, før alle tiltag er på plads.
Det er afgørende, at disse redningsplaner bliver gennemført.

Med udviklingen i den internationale økonomi er det tvivlsomt,
om eksporten fortsat kan trække opsvinget i dansk økonomi.

Udsigterne for væksten i dansk økonomi i år og til næste årer derfor forværret. Stigningen i ledigheden ventes at fortsætte i resten af 2011, og tidligst i løbet af næste år er der udsigt til en gradvis vending på arbejdsmarkedet.

Dermed er vejen ud af krisen blevet længere.
Regeringen vil derfor sætte gang i vækst og beskæftigelse med en omfattende kickstart af dansk økonomi.

Ved blandt andet at fremrykke offentlige investeringsprojekter, som alligevel skulle være udført de næste par år, sættes der gang i vækst og jobskabelse her og nu, hvor der er særlig brug for det.

Med reformdagsordenen i regeringsgrundlaget ligger der samtidig et ambitiøst spor for vækst og beskæftigelse frem mod 2020.

Som noget af det første er regeringen gået i gang med at lave et kasseeftersyn af dansk økonomi.

Det er nødvendigt med en opdateret status for den økonomiske situation, inden finanspolitikken tilrettelægges.

Kasseeftersynet viser, at underskuddet på de offentlige finanser er større end hidtil ventet.

Samtidig viser en gennemgang af finanslovforslaget for 2012 fra august, at regeringen har overtaget ubetalte regninger fra den tidligere regering i form af uspecificerede besparelser mv. for knap 2 mia. kr. i 2012 stigende til godt 3 mia. kr. i 2015.

Der er også en række aftalte og potentielle anlægsprojekter for ca. 3,3 mia. kr.
hvor der ikke er anvist konkret finansiering.

Læs hele regeringens finanslovsforslag, Ansvar og handling, HER