Ret til at vælge frit – også i den virtuelle verden

Når vi arbejder med IT i Europa-Parlamentet foregår det næsten altid med udgangspunkt i styresystemet Windows. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Mange virksomheder og offentlige instanser er bundet til et bestemt styresystem i deres arbejde – ofte Windows.

Det er et demokratisk problem, da det forhindrer brugere af andre systemer i at kommunikere let med Parlamenetet.

Derfor arrangerer Den Grønne Gruppe “Document Freedom Day” i Parlamentet d. 28. marts.

Europa-Parlamentet har bundet sig til Windows-styresystemet, der ikke særlig godt kan samarbejde med andre styresystemer, såsom Mac eller Linux.

Der er derfor rigtig mange ting, man ikke kan, hvis man vælger andet end Windows.
Og det er langtfra kun Europa-Parlamentet, der er låst fast til et bestemt styresystem.

Langt de fleste store firmaer bruger et sådan lukket system.
Men det er selvfølgelig endnu værre, når Parlamentet, som et demokratisk folkevalgt organ, vælger at lægge alle skattepengene hos en bestemt privat udbyder og sågar samtidig risikerer at udelukke folk fra at få fuld adgang til Parlamentets hjemmesides information, bare fordi de har valgt et andet styresystem til deres computer.

Den Grønne Gruppe arrangerer en “Document Freedom Day” i Parlamentet d. 28. marts.

Arrangementets formål er at sætte fokus på såkaldte ‘Åbne standarder’, der er en betegnelse for muligheden for at kunne dele data frit.

Det er den moderne, billige og innovative måde at bruge it på, og den der skal fremmes.

For yderlig læsning

/sf.dk /seneste-nyt