Revision af Energieffektivitetsdirektivet

020920132150
Revision af Energieffektivitetsdirektivet
Energieffektivitetsindsatssen i EU har bragt meget godt med sig, og både industrien,
boligerne og transportsektoren har forbedret sig. Skriver man i Margrete Aukens pressemeddelelse

–og fortsætter
Men forpligtelserne for både virksomheder og medlemsstater gælder kun indtil 2020, og det er derfor vigtigt at få revideret direktivet så det kommer til at gælde også længere end til 2030.

220220161738

EU’s overordnede mål er at nå 27 pct. energieffektivitet i 2030 i forhold til 2005.

Men dette mål er alt for lavt set i forhold til den teknologiske udvikling og de fordele vi får ved at være mere energieffektive.

Ifølge EU-Kommissionens egne beregninger vil et energieffektivitetsmål på 40 pct. i 2030 øge EU’s BNP med 4.45 % og reducere EU’s gasimport med 40 pct.!

Den primære grund til at EU alligevel ikke har sat et mål om at nå 40 pct. energieffektivitet i år 2030, er at EU-Kommissionen bruger en nærmest hjernedød høj diskonterings-rate til regne på investeringer i energieffektivitet – en rate der får investeringer i energieffektivitet i EU til at se mindre attraktive ud end investeringer i energieffektivitet i Irak!

Det vil De Grønne have ændret.
Tirsdag d. 23. februar tager Europa-Parlamentets miljøudvalg fat på sagen.

Læs mere om Kommissionens beregninger her

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF
 
Se den Grønne gruppe i parlamentet her