SF: Gode standarder er en vej til vækst

EU er netop gået i gang med at revidere reglerne for standardisering af produkter. Det lyder frygteligt tørt og kedeligt, men standarder er faktisk en af nøglerne til vækst og beskæftigelse i Europa. Skriver SF i sin pressemeddelelse
–og forsætter
Når en virksomhed eksempelvis producerer et elværktøj, er der en række krav og standarder de skal leve op til.

Imidlertid er kravene ofte ikke de samme for en dansk og en tysk værktøjsproducent.
Det kan gøre det vanskeligt for den danske producent at komme ind på det tyske marked, og derved går danske virksomheder glip af eksportmuligheder.

Derfor kan der være god mening i at lave fælles ambitiøse krav til produkter, produktionsformer og serviceydelser i EU.

Nye dynamiske krav til produkter kan på den måde drive udviklingen frem.
Det interessante ved standarder er, at vi her har en sag, hvor det politiske system, forbruger- og faglige organisationer kan give med- og modspil til industrien.

Det er vigtigt for innovative danske virksomheder, at de har et hjemmemarked – det vil i dag sige EU – hvor vi på de forskellige produktionsområder kræver, at den bedst tilgængelige teknologi anvendes af alle inden et bestemt årstal.

Kommissionen er netop kommet med et nyt forslag til en standardiserings-forordning, og i den kommende tid skal vi her i Parlamentet arbejde på det forslag.

Her er det vigtigt at kravene i forordningen udformes i tæt samarbejde med industrien og løbende skærpes.

Mærkning – som vi kender det på køleskabe og elpærer – skal også udvides til andre produktgrupper, så forbrugerne kan orientere sig og være med til at drive udviklingen af ny teknologi frem. Skriver SF i sin pressemeddelse

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her