SF: Ja til engelsk fra 1. klasse

SFs folkeskoleordfører Pernille Vigsø Bagge støtter anbefalingen fra arbejdsgruppen under Undervisnings- og Videnskabsministeriet om at danske skolebørn skal lære sprog tidligere end de gør i dag.

– Gode sprogkundskaber er helt afgørende for, at ruste folkeskolens elever til fremtidens globale samfund. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter

Det er nødvendigt for at fremme vækstmuligheder i det danske samfund, at fremtidens medarbejdere har gode sprogkundskaber.

Samtidig skal eleverne have et globalt udsyn for at kunne fungere som demokratiske borgere i en stadig mere internationaliseret verden.

Her spiller sprog en meget central rolle.
– Rådet for Internationalisering af Uddannelserne har også tidligere fremhævet, at hvis internationaliseringen skal komme alle til gode og ikke blot være forbeholdt de bogligt stærke, er der et kæmpe behov for, at den internationale dimension bliver en mere naturlig del af skolens virke og elevernes hverdag.

– Evnen til at kommunikere og indgå i forskellige kulturelle sammenhænge øger elevernes kulturelle indsigt og fremmer også evnen til at kunne tage stilling til sit kulturelle grundlag.

Nødvendigheden af øget sproglig mangfoldighed i den danske folkeskole er også tidligere påpeget af OECD.

For yderlig læsning

//sf.dk/seneste-nyt