SF: Kulturministeren kaldes i samråd om bibliotekslukninger!

SF: Kulturministeren kaldes i samråd om bibliotekslukninger!
Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at den kommunale stramme økonomi medfører lukninger og nedskæringer på folkebibliotekerne.

Samtidigt udfylder bibliotekerne en unik rolle, som det største ikke-kommercielle mødested for folkeoplysning og kultur – på tværs af aldre og klasseskel.

2/3 af befolkningen bruger landets biblioteker, som udover at udlåne litteratur også hjælper med informationssøgning, musik og film-udlån og hjælp til IT.

Bibliotekerne er for mange det uformelle mødested, hvor mennesker med svage netværker træffer andre, hvor unge opholder sig udenfor skoletiden og hvor studerende laver deres opgaver.

Skriver SF i sin pressemeddelelse – og forsætter
Det er med andre ord en meget stor og vigtig samfundsopgave for læring, folkeoplysning og integration, der løftes her.

Alligevel ser regeringen passivt til, mens mere end halvdelen af landets biblioteksfilialer er forsvundet de sidste 10 år.

Pernille Frahm, kulturordfører for SF, har derfor kaldt kulturministeren i et åbent samråd om folkebibliotekerne.

Samrådsspørgsmålene følger her:
– En undersøgelse fra Bibliotikarforbundet, som dækker 72 af landets kommuner viser, at 80 % af kommunerne vil spare på bibliotekerne. Danmarks Biblioteksforening har påvist, at 7 ud af 10 kommuner vil gennemføre besparelser i 2011 på bibliotekerne. 80 % vil skære på personalet, 20 % vil lukke biblioteksfilialer, 32 % vil spare på materialet og 4 % vil lukke bogbusser.

Hvordan vil ministeren på den baggrund sikre, at bibliotekerne fortsat kan udfylde rollen, som Danmarks største ikke-kommercielle mødested for folkeoplysning og kultur?

– På et samråd i kulturudvalget 3.12. 2008 udtalte daværende kulturminister bekymring for de kommunale forringelser og understregede vigtigheden af, at bibliotekerne kunne spille en fremtrædende rolle i det digitale samfund. Deler ministeren den bekymring, og hvordan vil ministeren sikre, at rapporten om bibliotekernes rolle i det digitaliserede samfund kan omsættes til virkelighed?

– En undersøgelse fra Syddansk Universitetscenter viser, at hvis afstanden til en biblioteksfilial bliver for stor, falder brugerne fra.

Ministeren bedes give et overblik over situationen i Udkantsdanmark mht. brugernes muligheder for at benytte et bibliotek – også hvis de ikke selv kører bil. Fx Børn og unge, og ældre uden bil.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF