SF: Langvarig isolation skal for en dommer

Når de indsatte i danske fængsler sættes i isolation kræver det ingen dommerkendelse og end ikke en begrundelse. SF kræver, at der sættes mål for at nedbringe brugen af isolationsfængsling. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Den manglende regulering af området betyder, at brugen af varetægtsfængsling, også kaldet udelukkelse fra fællesskab, varierer fra fængsel til fængsel.

Samlet anvender man isolation for ofte.
– Isolationsfængsling uden tidsbegrænsning er skadeligt for den indsattes psyke.

Derfor skal vi være amibtiøse omkring at minimere brugen af isolation, siger SF´s retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt.

SF ønsker, at der kommer en tidsgrænse for, hvor længe man kan sidde udelukket fra fællesskabet.

Ønsker man at bryde den tidsgrænse skal forholdet for en dommer.
-Vi tror på, man gør sig umage med grundlaget, når sagen skal for en dommer.

Det vil give en bedre retssikkerhed for den indsatte, og Kriminalforsorgen slipper for at stå alene med et ubehageligt skøn, siger SF’s Karina Lorentzen Dehnhardt.

I 2010 blev der nedsat et udvalg i justitsministeriet på baggrund af et forslag fra SF om at begrænse brugen af isolationsfængsling. SF vil nu bede justitsministeren om at fremlægge resultaterne af det arbejde. Skriver SF i sin pressemeddelse.

For yderlig læsning

/sf.dk/seneste-nyt