SF: Mere fokus på arbejdsmiljø, når Danmark bliver EU-formand næste år


Danmark bør bruge EU-formandskabet næste år til at markere den 28. april, som er international arbejdsmiljødag, foreslår SFs arbejdsmarkedsordfører

I dag – torsdag 28. april – er det international arbejdsmiljø-dag. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Men det lægger de fleste mennesker slet ikke mærke til. Skriver SF i sin pressemeddelelse

–og forsætter
Det er møg-ærgerligt, for dagen kan være med til at udvide bevidstheden hos både arbejdsgivere og lønmodtagere om, hvor vigtigt det er at få et bedre arbejdsmiljø.

Det er en af vejene til at forøge den indsats, der er meget nødvendig for at nedbringe antallet af arbejdsulykker, nedslidning, psykiske arbejdsskader og andre erhvervssygdomme, siger SFs arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen.

Danmark overtager formandsstolen i EU den 1. januar 2012. Og den chance skal bruges, mener SFeren.

Danmark bør som formandsland tage initiativ til, at EU markerer den internationale arbejdsmiljødag 28. april næste år.

Jeg vil bl.a. foreslå, at Danmark arrangerer en konference for aktive arbejdsmiljørepræsentanter og –ledere fra alle medlemslandene om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og forebyggelse af stress på arbejdspladsen.

Konferencen skal sætte fokus på arbejdsmiljøet og give deltagerne muligheder for at udveksle erfaringer om, hvordan man løser disse problemer på arbejdspladserne, foreslår SFs arbejdsmarkedsordfører.

Han understreger, at færre arbejdsskader betyder, at mange mennesker slipper for store lidelser.
Men det er også en god forretning for samfundet, der sparer udgifter til sygedagpenge, sundhedsbehandling og førtidspension.

Det er FNs arbejdsorganisation, ILO, der i 2003 besluttede at den 28. april er international arbejdsmiljødag.

For yderlig læsning

Seneste nyt fra SF her