SF: Ny fallit for Støjbergs aktiverings-system

SF indkalder beskæftigelsesminister Inger Støjberg i åbent samråd i Folketinget

Regeringens aktiverings-system har igen spillet fallit.
Systemet hjælper ikke den enkelte arbejdsløse.

Det viser den nye rapport fra Rigsrevisionen siger SFs arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen. Skriver SF i sin pressemeddelelse

-Og fortsætter
Han henviser til, at jobcentrene hvert år bruger 2-3 milliarder kroner til aktivering af kontanthjælpsmodtagere uden at det har hjulpet dem ind på arbejdsmarkedet.

Tværtimod er færre aktiverede kommet i arbejde sammenlignet med ikke-aktiverede, fortæller rigsrevisionen.

SF indkalder nu beskæftigelsesminister Inger Støjberg i åbent samråd i Folketinget for at høre, hvad hun vil gøre for hjælpe de svageste ledige bedre. Den undersøgte gruppe er ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Tidligere beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og nuværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg har tvunget jobcentrene til at tænke i pengetilskud fra staten (kassetænkning), inden de tænker på at finde den bedste og mest effektive hjælp til den enkelte kontanthjælpsmodtager til at komme tilbage til arbejdsmarkedet.

Kommunerne får en refusion på 65 pct. af kontanthjælpen, hvis kontanthjælpsmodtageren er i aktivering – uanset hvor ubrugelig aktiveringen er.

Hun giver derimod kun 35 pct. refusion, hvis kontanthjælpsmodtageren ikke er i aktivering.

En meget, meget kraftig tilskyndelse til at bruge pengene på billig og desværre også ubrugelig aktivering på samlebånd, siger Eigil Andersen fra SF.

Det er et system, der producerer refusion fra staten til kommunerne – men det hjælper ikke de arbejdsløse.

Det kan vi som samfund ikke være bekendt.
Systemet skal kasseres, og vi skal have lavet et nyt, siger SFs ordfører.

For de kontanthjælpsmodtagere, der ikke er arbejdsmarkedsparate, kan man i stedet f. eks.

– give ens refusion til kommunerne på ydelsen til kontanthjælpsmodtagere

– i stedet give tilskud fra staten til kommunerne på grund af resultater af aktiveringen, dvs. om den skaffer kontanthjælpsmodtagerne i arbejde i en vis periode, f.eks. ved at spørge dem selv hvordan det er gået.

– give særskilt refusion statstilskud til jobcentrenes udgifter til aktivering, så kommunens udgifter til den lovpligtige aktivering nedbringes, når den rent faktisk udføres. Skriver SF i sin pressemeddelelsen.

For yderlig læsning
 
Flere unge og ældre over 50 år, er blevet arbejdsløse de seneste år
 
Tusindvis af ledige danskere spilder i disse uger tiden på aktiveringskurser
 
Den massive fattigdom ser ud til at være kommet for at blive
 
Er der nogen der har set Beskæftigelsesminister Inger Støjberg?
 
Den kommunale dagplejeordning for arbejdsløse er en stor succes